22 قانون بازاریابی __ قانون چهاردهم

22 قانون بازاریابی __ قانون چهاردهم
      22 قانون بازاریابی قانون چهاردهم _ قانون ویژگی نویسنده : آل ریس جک تروت     برای هر ویژگی، یک ویژگی متضاد و اثرگذار وجود دارد.   در قانون ششم(قانون انحصار)،بر این نکته تأکید شد که شما نمی‌توانید مالک کلمه یا جایگاهی شوید که متعلق به رقیبتان است.باید به دنبال ویژگی دیگری برای خود باشید. بیشتر شرکت‌ها سعی می‌کنند از رهبر بازار تقلید کنند و پیش خود فکر …
ادامه مطلب

22 قانون بازاریابی __ قانون سیزدهم

22 قانون بازاریابی __ قانون سیزدهم
      22 قانون بازاریابی قانون سیزدهم _ قانون فدا کردن نویسنده : آل ریس جک تروت     باید چیزی را از دست بدهید تا بتوانید چیز دیگری به دست آورید.   قانون فدا کردن،برعکس قانون گسترش خط تولید است. اگر به دنبال موفقیت هستید،  باید از بعضی چیزها دست بکشید.طبق این قانون باید از سه چیز دست بکشید: خط تولید،بازار هدف و تغییر مداوم.   اولین مورد خط …
ادامه مطلب

22 قانون بازاریابی __ قانون دوازدهم

22 قانون بازاریابی __ قانون دوازدهم
      22 قانون بازاریابی قانون دوازدهم _ قانون گسترش خط تولید  نویسنده : آل ریس جک تروت     اصرار شدیدی برای گسترش خط تولید و توسعه محصولات برند،وجود دارد.   اگر نقض هریک از قوانینی که در کتاب بررسی می‌کنیم،مجازات داشت،تعداد بسیار زیادی از مدیران شرکت‌های آمریکایی،باید الآن در زندان می‌بودند. قانونی که بیشتر از قوانین نام برده شده در کتاب،به آن بی‌توجهی شده،قانون گسترش خط تولید و …
ادامه مطلب

22 قانون بازاریابی __ قانون یازدهم

22 قانون بازاریابی __ قانون یازدهم
      22 قانون بازاریابی قانون یازدهم _ قانون درونگری  نویسنده : آل ریس جک تروت     آثار بازاریابی،به مرور زمان نمایان می‌شود.   به نظر شما الکل عامل سرخوشی است یا افسردگی؟ اگر شما سری به یک میکده بزنید، باورمی‌کنید که الکل باعث سرخوشی است.سروصدا و خنده دلایل قوی تأثیر نشاط‌بخش الکل است؛ و اگر نیمه‌شب همان مشتریان را کف خیابان در حالت نیمه هوشیار ببینید،   می‌پذیرید که الکل …
ادامه مطلب

22 قانون بازاریابی __ قانون دهم

22 قانون بازاریابی __ قانون دهم
      22 قانون بازاریابی قانون دهم _ قانون تقسیم نویسنده : آل ریس جک تروت     هر زمینه‌ای،به مرور زمان،به دو یا چند زمینه تقسیم می‌شود.   مانند تقسیم موجودات تک‌سلولی در ظرف آزمایشگاه،بازاریابی هم به زمینه‌های بیشتری تقسیم می‌شود. هر زمینه‌ای در بازار به عنوان یک هویت مستقل ظهور می‌کند؛ برای مثال بازار رایانه. در طول زمان،این زمینه از بازار به بخش‌های مختلف دیگری تقسیم شد. ابررایانه‌ها، رایانه‌های کوچک، …
ادامه مطلب

22 قانون بازاریابی __ قانون نهم

22 قانون بازاریابی __ قانون نهم
      22 قانون بازاریابی قانون نهم _ قانون عکس  نویسنده : آل ریس جک تروت     اگر در فکر به دست آوردن جایگاه دوم هستید،مراقب باشید؛زیرا رهبر راهبرد شما را خواهد فهمید   در هر قدرتی،نقاط ضعف هم وجود دارد؛شانس برای شماره دو زیاد خواهد بود که ورق را برگرداند؛شبیه یک کشتی‌گیر که قدرت رقیب را برعلیه او به کار می‌برد،یک شرکت هم باید قدرت رهبر را به …
ادامه مطلب

22 قانون بازاریابی __ قانون هشتم

22 قانون بازاریابی __ قانون هشتم
      22 قانون بازاریابی قانون هشتم _ قانون مسابقه‌ی دو نفره  نویسنده : آل ریس جک تروت      در بلندمدت،برای هر کالایی،مسابقه بازار بین دوتای اول و دوم است.   در ابتدا،هر زمینه‌ای از بازار،نردبانی با پله‌های زیاد دارد که به‌تدریج به یک نردبان دو پله‌ای تبدیل می‌شود. در بازار باتری آئودی و دوراسل، در فیلم عکاسی کداک و فوجی، در اجاره خودرو هرتز و اویس، در …
ادامه مطلب

22 قانون بازاریابی __ قانون هفتم

22 قانون بازاریابی __ قانون هفتم
      22 قانون بازاریابی قانون هفتم _ قانون نردبان  نویسنده : آل ریس جک تروت      راهبرد مورد استفاده شما،بستگی به پله ای دارد که شما در نردبان ذهن مشتری روی آن ایستاده‌اید.   وقتی که هدف اول برنامه بازاریابی شما،حضور در ذهن مشتریان به عنوان اولین برند باشد،اگر تلاش هایتان به موفقیت نرسد،نباید ناامبد شوید و فکر کنید که جنگ را باخته‌اید؛زیرا راهبردهایی برای جایگاه‌های دوم …
ادامه مطلب

دسته بندی ها

نوشته های اخیر