رهبری نتیجه‌بخش در مدیریت افراد

رهبری نتیجه‌بخش در مدیریت افراد
  Leadership is the result the part نوشته دنیل کانمن (Daniel kahneman) منتشر شده در مجلۀ کسب‌وکار هاروارد     اگر از گروه‌های کسب‌و‌کار بپرسید که «رهبران اثر‌بخش چه کاری انجام می‌دهند»، با پاسخ‌های مشابهی روبه‌رو خواهید شد؛ رهبران استراتژی تعیین کرده و مأموریت خلق می‌کنند و همین‌طور به دنبال ایجاد انگیزه در کارکنان و فرهنگ‌سازی در سازمان خود هستند. حال اگر بپرسید «رهبران چه کاری باید انجام دهند؟»، احتمالاً …
ادامه مطلب