اصول تیم‌ها

اصول تیم‌ها
      اصول تیم‌ها تاریخ انتشار : مارس   1993 منتشر شده در مجله کسب‌و‌کار هاروارد     در اوایل دهۀ ۱۹۸۰، بیل گرین‌وود و گروه کوچکی از کارگران شورشی راه‌آهن با بخش عمدۀ مدیریت ارشد برلینگتون شمالی در افتادند و پس از به‌ دست گرفتن آن، با وجود مخالفت‌های گسترده و حتی خشم و دلخوری درون شرکت، یک تجارت چند میلیارد دلاری در «خدمات باربری ریلی» ایجاد کردند. گروه …
ادامه مطلب

دسته بندی ها

نوشته های اخیر