22 قانون بازاریابی __ قانون هفدهم

22 قانون بازاریابی __ قانون هفدهم
      22 قانون بازاریابی قانون هفدهم _ قانون غیرقابل پیش‌بینی بودن نویسنده : آل ریس جک تروت     تنها در صورتی می‌توانید قدم بعدی رقبا را پیش‌بینی کنید که برنامه‌های آن‌ها را شما نوشته باشید.   در بیش‌تر برنامه‌های بازاریابی فرضیاتی درباره آینده گنجانیده شده است.با این وجود، برنامه‌هایی که بر پایه آنچه که در آینده رخ خواهد داد،تنظیم می‌شوند،معمولا اشتباه از کار در می‌آیند. با در اختیار …
ادامه مطلب

دسته بندی ها

نوشته های اخیر