مرد مرد

خلاصه کتاب : مرد مرد عنوان اصلی:A BOOK ABOUT MEN نوشته: رابرت بلای     چرا بازنویسی یک داستان قدیمی توسط رابرت بلای، تا این اندازه موردتوجه میلیون‌ها انسان غربی قرارگرفته است؟   هزاران سال است که این داستان در میان مردم نقل می‌شود. متأسفانه مانند بسیاری از چیزهای ارزشمندی که موردتوجه قرار نمی‌گیرند و بخشی از آنها از بین می‌رود، بسیاری نمی‌دانند که با عدم توجه به این داستان اساطیری چه چیز با ارزشی را از دست می‌دهند. اما میزان استقبالی که از این داستان شده است …
ادامه مطلب