پروست چگونه می تواند زندگی شما را دگرگون کند؟

خلاصه اثر : پروست چگونه می تواند زندگی شما را دگرگون کند؟ عنوان اصلی : HOW PROUST CAN CHANGE YOUR LIFE نوشته : آلن دو باتن     آیا کتاب هفت جلدی و یک میلیون و چهارصد هزار کلمه‌ای در جستجوی زمان از دست رفته که به اعتقاد بسیاری از مردم، بزرگ‌ترین کتاب منتشرشده در قرن بیستم است ارتباطی با موضوع خودیاری دارد؟ پاسخ مثبت به این سؤال باعث خشم برخی از دوستداران مارسل پروست می‌شود چون آنها معتقدند که هنر نباید با ایده‌های درمان گرایانه مقایسه شود. هر چند این کتاب ظاهری نخبه گرایانه و فرهنگی دارد پروست می‌گوید که این کتاب را طوری …
ادامه مطلب