شناخت درمانی:روان‌شناسی افسردگی ، فنون شناخت شخصیت و تغییر آن

خلاصه اثر : شناخت درمانی:روان‌شناسی افسردگی ، فنون شناخت شخصیت و تغییر آن عنوان اصلی: FEELING GOOD نوشته :دیوید دی.برنز     ممکن است شما هم اعتقاد داشته باشید که نوسانات احساسی و حتی رفتارهای متناقض در زندگی انسان، طبیعی هستند. نکته جالب توجه در مورد کتاب شناخت درمانی روان‌شناسی افسردگی، فنون شناخت شخصیت و تغییر آن این است که نه فقط این حالت‌ها را از بین می‌برد، بلکه روش‌های مفید و مؤثری برای جلوگیری از بروز این حالت‌ها به شما یاد می‌دهد. معمولاً علت افسردگی، گرفتار …
ادامه مطلب