قدرت مثبت اندیشی

                      خلاصه کتاب : قدرت مثبت اندیشی نوشته : نورمن وینسنت پیل عنوان اصلی : THE POWER OF POSITIVE THINKING     اگر اصرار همسر پیل نبود این کتاب که یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های خودیاری تمام دوران است و او را به مؤسس جنبش توانایی‌های بالقوه انسان تبدیل کرده است، هرگز به چاپ نمی‌رسید. او در دهه پنجم عمرش به سر می‌برد که این کتاب را نوشت و در ازای تقاضای چاپ کتابش، چیزی …
ادامه مطلب