مــــــــــا را حمایت کنید در گوگـل +
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
صفحات دکتر سعیدی پور در شبکه های اجتماعی
صفحات دکتر سعیدی پور در شبکه های اجتماعی

آرشيو مصاحبه ها

برنامه زندگی + تحصیلات عالی _ شبکه 3 سیما _ مهر 1391
برنامه زندگی + تحصیلات عالی _ شبکه 3 سیما _ آبان 1391
برنامه رادیو فرهنگ _ مصاحبه با رادیو + اردیبهشت 1390
برنامه گزینه جوان _ شبکه 3 سیما + تیر ماه 1388
برنامه سنجش و دانش _ شبکه 3 سیما _ شهریور ماه 1384
برنامه سنجش و دانش _ شبکه 3 سیما _ مرداد ماه 1384
برنامه سنجش و دانش _ شبکه 3 _ مهر 1384