مــــــــــا را حمایت کنید در گوگـل +
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
صفحات دکتر سعیدی پور در شبکه های اجتماعی
صفحات دکتر سعیدی پور در شبکه های اجتماعی

مطالب دانلود دانشجویان من

:: دکتری معماری
پاسخنامه فن ساختمان 02 دانلود
پاسخنامه فن ساختمان 01 دانلود
:: کارشناسی ارشد معماری
تست و پاسخنامه ساختمان های بلند دانلود
پاسخنامه سیمان دانلود
پاسخنامه بتن دانلود
:: کارشناسی ناپیوسته معماری
مطلبی به ثبت نرسیده است
:: ارتقا پایه نظام مهندسی
پاسخنامه الزامات اجرای ساختمان دانلود
پاسخنامه مصالح نوین دانلود
پاسخنامه بلند مرتبه سازی دانلود
:: ورود به پایه مهندسی
پاسخنامه مجموعه تست 03 دانلود
پاسخنامه مجموعه تست 02 دانلود
پاسخنامه مجموعه تست 01 دانلود