مــــــــــا را حمایت کنید در گوگـل +
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
صفحات دکتر سعیدی پور در شبکه های اجتماعی
صفحات دکتر سعیدی پور در شبکه های اجتماعی

منابع دوره دکتری معماری دانشگاه آزاد اسلامی

در صورت دسترسی به جزوات کامل هر درس معتبر معماری ، استفاده از جزوه و تنها مرور کتاب‌های اصلی توصیه می‌گردد. در غیر این صورت مطالعه تمام منابع پیشنهادی الزامی است.

سطح درس

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

توضیحات

تقسیم بندی مباحث

زبان تخصصی انگلیسی

·    زبان تخصصی پیشرفته معماری برای دانشجویان و متخصصان، محمدجواد مهدوی نژاد.

 

· فرهنگ تصویری معماری، فرانسیس دی کی چینگ

  · Essential Words for TOEFL» (استیون جی ماتیسن، ترجمه زهرا بحری) 

   

·    با مطالعه زبان تخصصی - آکادمی تخصصی معماری نیاز به مطالعه سطح دو و دسته بندی بهتری در ذهن شما بوجود می آید.

شناخت معماری ایران

(آراء و مصادیق)

·    سبک شناسی معماری ایرانی، کریم پیرنیا

·    آشنایی با معماری اسلامی ایران، غلامحسین معماریان

·    جزوه معماری اسلامی دکتر متدین، دانشگاه تهران.

·   آشنایی با معماری جهان، ابراهیم زارعی.

· معماری غرب، ریشه ها و مفاهیم ، امیر بانی مسعود.

   

·    با مطالعه جزوه شناخت معماری ایران - آکادمی تخصصی معماری نیاز به مطالعه سطح یک و دو نیست و دسته بندی بهتری در ذهن شما بوجود می آید.

· در قسمت منابع معرفی شده در سطح دو تنها بخش مربوط به ایران مطالعه شود.

شناخت و تحلیل معماری معاصر

 (ایران و جهان)

·    جزوه «معماری معاصر ایران» و «شیوه‌ها و مکاتب آموزش معماری»،  دوره دکتری معماری، دکتر اعتصام

 

·    معماری معاصر ایران ،امیر بانی مسعود (بناها، معماران، دوره، تاریخ ساخت).

·   مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب ،وحید قبادیان.

 

·    از زمان و معماری، منوچهر مزینی.

·  پست مدرنیته و معماری، بررسی جریان های فکری و معماری غرب، امیر بانی مسعود.

·  پست مدرنیسم چیست؟، چارلز جنکز، ترجمه فرهاد مرتضایی.

·    نقد آثاری از معماری معاصر ایران، مهندسین مشاور نقش.

·    با مطالعه جزوه شناخت معماری ایران - آکادمی تخصصی معماری نیاز به مطالعه سطحوح ارائه شده نیست و دسته بندی بهتری در ذهن شما بوجود می آید.

مبانی نظری معماری

·    مبانی نظری معماری، غلامحسین معماریان

·    بعد پنهان، ادوراد تی. هال، ترجمه منوچهر طبیبیان

·    بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران، وحید قبادیان (اصول و روش‌ها و عناصر سنتی 

·  درآمدی بر هویت اسلامی در معماری و شهرسازی، عبدالحمید نقره‌کار و همکاران.

·  مبانی نظری معماری، عبدالحمید نقره‌کار- انتشارات پیام نور

· حکمت هنر اسلامی، دانشگاه علم و صنعت ایران- دانشگاه هنر اسلامی تبریز 

· مقالات شهر اسلامی، دکتر نقی‌زاده

· پارادایم های پردیس، درآمدی بر بازشناسی و بازآفرینی باغ ایرانی، آزاده شاهچراغی

· مقالات دکتر شاهچراغی در مورد باغ ایرانی

· مقالات محمد کریم پیرنیا در مورد باغ ایرانی

· زیبایی شناسی در معماری، یورگ کورت گروتر

·    با مطالعه جزوه مبانی نظری- آکادمی تخصصی معماری نیاز به مطالعه سطحوح ارائه شده نیست و دسته بندی بهتری در ذهن شما بوجود می آید.