مــــــــــا را حمایت کنید در گوگـل +
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
صفحات دکتر سعیدی پور در شبکه های اجتماعی
صفحات دکتر سعیدی پور در شبکه های اجتماعی

ظرفیت های کنکور دکتری معماری

کدرشته محل های گروه آزمایشی هنر

توضیحات

ظرفیت پذیرش نیمسال

نام  گرایش

نام دانشگاه

کد رشته محل

دوره

دوم

اول2501- مدیریت پروژه و ساخت - معماریعنوان رشته مدیریت پروژه و ساخت - این رشته بصورت مشترک و با همکاری موسسه تحقیقات  و آموزش مدیریت وزارت نیرو برگزار می شود.

-

3

عمران - مدیریت پروژه و ساخت

دانشگاه تربیت مدرس

5101

روزانه2502- معماری
4

-

معماری اسلامی

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

5102

روزانه-

5

معماری اسلامی

دانشگاه هنر اصفهان

5103

روزانه-

2

معماری

دانشگاه بوعلی سینا - همدان

5104

روزانه


عنوان گرایش طراحی مجموعه ها و ساختمان های نیروگاهی

-

5

معماری

دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) - قزوین

5105

روزانه-

3

معماری

دانشگاه تربیت مدرس

5106

روزانه-

4

معماری

دانشگاه تهران

5107

روزانه-

5

معماری

دانشگاه شهید بهشتی

5108

روزانه-

8

معماری

دانشگاه علم و صنعت ایران

5109

روزانه


شیوه پژوهش محور - عنوان رشته معماری می باشند.

-

1

معماری

دانشگاه علم و صنعت ایران

5110

روزانه-

2

معماری اسلامی

دانشگاه هنر اصفهان

5111

روزانه


عنوان رشته معماری

-

2

معماری

دانشگاه تهران

5112

روزانه-

2

معماری

دانشگاه علم و صنعت ایران

5113

روزانه