مــــــــــا را حمایت کنید در گوگـل +
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
صفحات دکتر سعیدی پور در شبکه های اجتماعی
صفحات دکتر سعیدی پور در شبکه های اجتماعی

آنالیز کنکور کاردانی به کارشناسی معماری

آنالیز سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1391

(متمرکز- آزاد و سراسری )

عمومی

رديف

مباحث

تعداد سؤالات

1

فرهنگ و معارف اسلامی

20

2

زبان و ادبیات فارسی

20

3

زبان خارجه

20

ریاضی و هندسه ریاضی

رديف

مباحث

تعداد سؤالات

1

مباحث مقدماتي

-

2

تابع

2

3

حد، پيوستگي و مجانب

3

4

مشتق

2

5

كاربرد مشتق

1

6

انتگرال

-

7

كاربرد انتگرال

-

8

دنباله و سري

-

9

توابع دومتغيره

-

10

معادلات ديفرانسيل

-

11

بردار، خط و صفحه

1

12

اعداد مختلط

1

13

ماتريس و دستگاه

-

14

آمار

-

15

آناليز و احتمال

-

16

هندسه ریاضی

10

مجموع سؤالات

20

ایستایی

رديف

مباحث

تعداد سؤالات

1

بردارها، نيروها و...

-

2

گشتاور، تعادل، عكس‌العمل‌هاي تكيه‌گاهي و...

3

3

خرپاها

1

4

تيرها

1

5

مقاومت مصالح

6

6

خواص هندسي سطوح

1

مجموع سؤالات

12

عناصر و جزئیات ساختمانی

رديف

مباحث

تعداد سؤالات

1

مباحث اوليه، شناخت انواع خاك و زمين، خاكبرداري و...

-

2

پي، انواع آن و روشهاي اجرايي آن

-

3

ديوارچيني و روشهاي اجرايي آن و محافظت از ديوارها در برابر رطوبت

5

4

انواع بازشو و درگاه در ديوار، در و پنجره

-

5

سقف‌سازي و روشهاي اجرايي آن در انواع ساختمان و سقف كاذب، قوس

4

6

درزهاي ساختماني

-

7

كفسازي - محوطه‌سازي - نماسازي - نازك‌كاري

3

8

تكنولوژي ساختمانهاي فلزي

-

9

تكنولوژي ساختمانهاي بتني

-

10

آيين‌نامه‌ها

-

11

ساختمانهاي با مصالح بنايي

1

مجموع سؤالات

13

شناخت مواد و مصالح

رديف

مباحث

تعداد سؤالات

1

ويژگي و خواص مواد و مصالح ساختماني

1

2

سنگ

1

3

خاك

-

4

آجر، كاشي و سراميك

1

5

گچ

-

6

آهك

-

7

سيمان

-

8

بتن

1

9

ملاتها

1

10

چوب

1

11

فلزات

-

12

شيشه

-

13

قير و فرآورده‌هاي نفتي

1

14

پلاستيك، رنگ و مصالح جديد

-

15

مصالح عايقبندي حرارتي و اكوستيكي

-

مجموع سؤالات

7

متره و برآورد

رديف

مباحث

تعداد سؤالات

1

آشنايي با روند اجرايي پروژه - انواع قراردادها و شرايط عمومي پيمان و روشهاي متره و برآورد و...

3

2

آشنايي با سرفصل‌هاي ساختماني براساس فهرست بهاء واحدهاي مربوطه و برآورد مقادير

3

3

محاسبات و ضرايب مورد استفاده در متره و برآورد

2

مجموع سؤالات

8

تنظیم شرایط محیطی و تاسیسات

رديف

مباحث

تعداد سؤالات

1

شناخت عوامل جوي و جغرافيايي و تأثيرات آنها بر ساختمان

-

2

اقليم و بررسي ويژگي ساختمان در اقليم‌هاي مختلف

4

3

روشهاي انتقال و اتلاف حرارت و محاسبات و تعاريف مربوطه

1

4

اكوستيك

1

5

تأسيسات الكتريكي و علائم مربوط

-

6

آب - تصفيه آب - فاضلاب

-

7

لوله‌كشي آب و فاضلاب

1

8

سرمايش، گرمايش، لوله‌كشي و علائم مربوطه

-

مجموع سؤالات

7

ترسیمات فنی و هندسی ترسیمی

رديف

مباحث

تعداد سؤالات

1

تعاريف، وسايل، انواع خط، كاربرد و اصول ترسيم آنها، انواع نقشه و...

-

2

طريقه صحيح ترسيم پلان - نما - مقطع و تشخيص آنها از روي يكديگر و...

-

3

آشنايي با انواع نقشه‌هاي اجرايي و معماري و علائم مربوطه

4

4

شناسايي برشهاي اجزاي داخلي ساختمان و دتايل‌هاي مربوطه

1

5

گسترده احجام هندسي

-

6

مجهول‌يابي، رسم سه نما

2

7

نقطه و مكان هندسي آن در فضا

-

8

انواع خط و اپور آن - تقاطع و توازي دو خط

-

9

صفحه و اپور آن - تقاطع، توازي و فصل مشترك دو صفحه، خط و صفحه

-

مجموع سؤالات

7


مبانی نظری و تئوری معماری

مبانی هنرهای تجسمی

رديف

مباحث

تعداد سؤالات

1

عناصر و مفاهيم بصري

-

2

اشكال هندسي و مفاهيم مربوط به آن

-

3

رنگ‌شناسي و تأثيرات بصري رنگها و ارتباط رنگها با اشكال هندسي و طراحي

-

4

سبكهاي مختلف هنري و آثار هنرمندان

-

مجموع سؤالات

-

مبانی طراحی معماری

رديف

مباحث

تعداد سؤالات

1

شناخت ابعاد مختلف طراحي و عوامل مؤثر در آن و تعاريف

-

2

تشخيص فرم منطبق با عملكرد، اقليم و...

-

3

شناخت عرصه‌ها و فضاهاي معماري و ارزش‌هاي فضايي

3

4

عناصر تشكيل‌دهنده فضاي معماري

-

5

طراحي، رولوه، برداشت نقشه، آبرنگ و...

-

مجموع سؤالات

3

 

تاریخ معماری

تاریخ معماری ایران و اسلام

رديف

مباحث

تعداد سؤالات

1

معماري قبل از هخامنشي

1

2

معماري پارسي - پارتي

2

3

سبك خراساني و رازي

-

4

سبك آذري و اصفهاني و معماري معاصر ايران (قاجار و پهلوي)

-

5

شناخت عناصر و تزئينات معماري ايراني

4

6

شناخت بناها و عملكرد آنها

2

7

شناخت بناها از روي پلان، نما و مقطع

1

8

شناخت هنرمندان و معماران بناها

-

9

معماري ساير كشورهاي اسلامي

-

مجموع سؤالات

10

تاریخ معماری جهان

رديف

مباحث

تعداد سؤالات

1

معماري ماقبل تاريخ و بين‌النهرين

-

2

خاور دور

-

3

مصر

-

4

اتروسك و تمدنهاي اژه‌‌اي

-

5

يونان

-

6

روم بيزانس - رومانسك

2

7

گوتيك

1

8

رنسانس

1

9

باروك - ركوكو

-

10

معماري مدرن و معاصر

-

11

شناسايي بنا از روي پلان و مقطع و نما و تعاريف

-

مجموع سؤالات

4

پرسپکتیو

رديف

مباحث

تعداد سؤالات

1

پرسپكتيوهاي موازي

4

2

پرسپكتيوهاي مركزي

5

3

سايه و انعكاس

-

مجموع سؤالات

9