مــــــــــا را حمایت کنید در گوگـل +
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
صفحات دکتر سعیدی پور در شبکه های اجتماعی
صفحات دکتر سعیدی پور در شبکه های اجتماعی

تراز واحد های دانشگاهی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد

تراز واحدهای دانشگاهی

نام دانشگاه

6420

تهران - علوم و تحقیقات

 

6565

تهران شمال

 

6565

تهران مرکزی

 

6565

تهران جنوب

 

6565

تهران غرب

 

6420

قزوین

 

5891

چالوس

 

6209

نور

 

6210

همدان

 

5676

نطنز

 

5957

 

سوادکوه

 

5314

عجب شیر