مــــــــــا را حمایت کنید در گوگـل +
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
سایت مشاوره برای دانشجویان معماری
صفحات دکتر سعیدی پور در شبکه های اجتماعی
صفحات دکتر سعیدی پور در شبکه های اجتماعی

آشنایی با ضرایب و اهمیت دروس(دانشگاه آزاد اسلامی)

کد رشته

نام رشته امتحانی

مواد امتحانی

ضرایب

60206

معماری

1- شناخت معماری ایران (آراء و مصادیق)

1

2- شناخت و تحلیل معماری معاصر (ایران و جهان)

1

3- مبانی نظری معماری

1

4- زبان تخصصی انگلیسی

2

*5- طراحی معماری کوتاه مدت

3

 * در رشته های معماری و شهرسازی پس از استخراج نمرات آزمون تستی از داوطلبانی که حد نصاب نمره لازم را کسب نموده اند جهت شرکت درآزمون تشریحی درس طراحی معماری کوتاه مدت برای رشته معماری و درس تهیه اسکیس برای رشته شهرسازی دعوت به عمل خواهد آمد.